2006-02-06 14:29 #0 av: Faxlin

För närvarande pågår ett intensivt arbete inom regeringskansliet med lagförslaget, som vi tror kommer att förpassa minknäringen till historien. Förslaget ska läggas på riksdagens bord under mars månad. Du kan påverka innehållet i förslaget!

 


För närvarande pågår ett intensivt arbete inom regeringskansliet med lagförslaget, som vi tror kommer att förpassa minknäringen till historien. Förslaget ska läggas på riksdagens bord under mars månad. Du kan påverka innehållet i förslaget!

Genom krav på simvatten och att minkarna ska få möjlighet att tillfredsställa sitt behov av att röra sig ska näringen anpassas till djurskyddslagen. I praktiken innebär förslaget dödsstöten för minknäringen. Men än är inte frågan vunnen. Läs mer nedan om regeringens förslag och vad du kan göra för att påverka opinionen och de ansvariga politikerna!

MER OM REGERINGENS FÖRSLAG
 • Fel att näringen ska få ekonomisk kompensation!
  Djurens Rätts pressmeddelande från 2005-08-23
 • Djurens Rätts syn på förslagen i promemorian
  Är regeringens och samarbetspartiernas förslag bra eller dåligt? Webbredaktionen har frågat Roger Pettersson, politisk chef och ansvarig för pälsfrågan.
 • Färdplanen "Stäng Farmerna"
  Hur ska pälsfarmerna avvecklas? Så här ser tidsplanen ut.
 • Bilder för nedladdning
  En service för media och andra.

  DETTA KAN DU GÖRA
 • Skicka ett elektroniska kort
  Ett protestmail som går direkt till miljö- och jordbruksutskottet ordförande Catharina Elmsäter-Svärd
 • Ring eller SMS:a de ansvariga politikerna
  Ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet kommer att behandla ett regeringens förslag om minknäringens framtid
 • Skriv insändare i din lokala tidning!
 • Dela ut vårt flygblad
  Vårt uppdaterade flygblad "Stäng farmerna nu!" finns nu att beställa.

  MEDIA OM PÄLSFARMNINGEN


  RESULTAT AV VÅRT ARBETE HITTILLS
 • All rävuppfödning har stoppats.
 • Regeringen och myndigheter har tagit fram rapporter som klart visar att pälsdjursnäringen inte lever upp till djurskyddslagen.
 • Det finns en samhällsopinion, en politisk majoritet och vallöften för att pälsdjursnäringen ska avvecklas.
 • Folkliga demonstrationer som samlat hundratals människor har anordnats på många platser runt om i landet.
 • Namninsamling med över hundra tusen underskrifter har lämnats till jordbruksministern.
 • Regeringen och samarbetspartierna har tagit fram ett förslag om minknäringens framtid, som innebär en avveckling.
 • Allt fler klädkedjor vägrar sälja varor som innehåller djurpäls.


  Om du har frågor om pälsdjursuppfödning, kontakta Roger Pettersson, politisk chef i Djurens Rätt och ansvarig för pälsfrågan. Roger Pettersson utsågs av regeringen som sakkunnig i den statliga pälsdjursnäringsutredningen, som lämnade sitt betänkande till regeringen under 2003.

  Roger Pettersson
  Djurens Rätt
  Slånbärsstigen 4 A | 594 30 Gamleby
  Tel: 0493-530 80 | Mobil: 070-585 32 27
  E-post: roger.pettersson@djurensratt.se • Av: ÅsaF

  Datum för publicering

  • 2006-02-06