2006-01-12 04:27 #0 av: Faxlin

Vilka regler som gäller för att föra in en iller hit från olika länder...

Regler för innförsel av illrar

Införsel av tam-iller från annat EU-land

 • ID-märkning med mikrochip eller en klart läslig tatuering.
 • vaccination mot rabies.

• dokumentation i form av ett pass där behörig veterinär noterar alla nödvändiga åtgärder.

Införsel av tam-iller från lågrisktredjeland

 • ID-märkning med mikrochip eller en klart läslig tatuering.
 • Vaccination mot rabies.
 • Blodprov för rabiesantikroppsmängd.
 • Dokumentationskrav i form av ett särskilt tredjelandsintyg som officiell veterinär i avsändarlandet fyller i. Intygsformuläret finns på Jordbruksverkets hemsida. Förutom intyget ska vaccinationsintyg och blodprovssvar åtfölja djuret vid införseln. Om du återinför ett djur som har ett pass så ska officiell veterinär i avsändarlandet istället föra in ovanstående uppgifter i passet. Passet ersätter då intyget.
 • Måste komma i sällskap av sin ägare eller dennes ombud i form av annan fysisk person.
 • Vid införsel från tredje land får du föra in sammanlagt högst fem sällskapsdjur vid varje införseltillfälle, och införseln ska ske över Göteborg/Landvetter eller Stockholm/Arlanda.


Från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten finns dock ingen begränsning av antalet djur, och införsel får ske över valfri ort.

Införsel från Norge
Införsel av tam-iller får ske fritt från Norge direkt till Sverige.


Vilka är lågriskländerna?
Se Jordbruksverkets hemsida

Införsel av tam-iller från högrisktredjeland (dvs alla de länder som inte klassas som lågrisktredjeländer)

 • ID-märkning med mikrochip eller en klart läslig tatuering.
 • Djuret ska sättas i en av Jordbruksverket godkänd karantän.
 • Jordbruksverkets införseltillstånd ska uppvisas vid gränspassagen.

•Djuret ska åtföljas av sin ägare eller dennes ombud i form av fysisk person.

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

 • 2006-01-12