2006-01-12 05:11 #0 av: Faxlin

En beskrivning av olika sorters tumörsjukdommar hos illern...

Tumörsjukdommar hos iller

Illern i dag har ett mycket högt antal av tumörsjukdomar.  Studier i USA har visat att hos en iller som är över 3 års ålder har ca 30% av djuren någon typ av tumör. De vanligaste tumörerna är:

Insulinom:
Insulinproducerande mycket små tumörer i bukspott- körteln. Den ökade insulinnivån leder till att illern får svårt att reglera blodsockernivån. Symptomen är först mycket vaga, som muskelsvaghet och trötthet, eller ökat dräglande och gnuggande med tassarna mot munnen (pga illamående). Senare ses exempelvis darrningar i muskulaturen, vinglighet, svimning och i grava fall kramper. Med tidig diagnos kan medicinsk behandling förbättra livskvaliteten för illern. Sjukdomen går dock ej att bota, eftersom tumören nästan alltid har hunnit sprida sig till andra organ innan diagnosen ställs.

 Binjuretumör:
Hormonproducerande tumörer i ena eller båda binjurarna. Leder till ökad halt av kroppseget cortison samt ökad halt könshormon. Vanliga symptom hos honor är att vulva svullnar och illern visar brunstbeteende trots tidigare kastration. Hos båda könen ses ofta förtunnad päls som även blir torr och glanslös. Huden blir skörare och kliar. Bakbenen blir så småningom försvagade pga minskad muskelmassa, och magen kan bli rundare pga ökad fettansättning. Till skillnad från hos hund så går det ej att fastställa diagnosen med hjälp av blodprov, utan enda säkra diagnosen erhålls vid operation. Man kan vid operation försöka avlägsna den ena, eller ibland båda, binjuren för att på detta vis minskas mängden av hormon i kroppen. Sjukdomen innebär inget egentligt lidande för djuret, utan med god omvårdnad kan illern trots sjukdomen ofta leva gott i flera år.

 Lymfosarkom:
Detta är en tumör i de vita blodkropparna (lymfocyterna), som antingen kan finnas enbart i blodet (leukemi), eller i ett eller flera inre organ. Vid den senare formen leder ansamling av förändrade lymfocyter till en förstoring av det drabbade organet, och även till en försämrad funktion. Sjukdomen kan drabba iller i alla åldrar. Symptomen varierar helt med vilket organ som drabbas. Diagnos kan ofta ställas via blodprov, antingen enbart eller i kombination med benmärgsprov eller vävnadsprov från misstänkt drabbat organ. Sjukdomen är hos iller mycket svårbehandlad. Det finns dock enstaka rapporter om cellgifts- behandlade illrar. Man misstänker att sjukdomen orsakas av ett virus (i likhet med hos katt). Smittspridningen är dock ännu inte känd.

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2006-01-12