2007-01-25 23:31 #0 av: Faxlin

genetisk ingenjörskonst, benämning på teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer. Termen har även kommit att användas för avancerade metoder att undersöka genom-DNA.

 

Gentekniken är en viktig gren inom biotekniken. Med traditionella genetiska metoder kan förändringar åstadkommas i generna hos levande organismer genom att man framkallar mutationer i arvsmassan på ett slumpmässigt sätt (t.ex. genom bestrålning eller behandling med mutagena kemikalier). Därefter isoleras genetiskt förändrade organismer genom urval ur hela den mutagenbehandlade populationen. Med hjälp av gentekniken kan ingrepp i arvsmassan göras på ett preciserat sätt, så att på förhand bestämda gener överförs till en mottagarorganism. Tekniken gör det möjligt att överföra gener som mottagaren normalt saknar.

Flera tekniska landvinningar som gjordes under 1970- och 80-talen lade grunden till gentekniken. De viktigaste bland dessa är hybrid-DNA-tekniken, tekniken för avläsning av nukleotidernas ordningsföljd i DNA-molekylen (DNA-sekvensering), tekniken för tillverkning av DNA på konstgjord väg samt den s.k. PCR-metoden, som gör det möjligt att mångfaldiga DNA i provrör. Av avgörande betydelse har även varit att en rad enzymer har upptäckts med vilka DNA-molekyler kan klippas i bitar eller sammanfogas på ett kontrollerbart sätt.

 

Källa: NE

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-01-25