2007-04-04 02:33 #0 av: Faxlin

Mål, konsekvens och samarbete är tre viktiga delar inom iller aveln i dag. Några steg man bör fundera på innan man börjar att avla.

 

Avelslära och genetik kan innehålla många saker man
tycker är komplicerande att förstå sig på. Men det
behöver inte vara så svårt egentligen. Om man har
svårt att förstå sig på genetiken kan man be om hjälp.
För det praktiska avelsarbetet räcker oftast några
enkla regler långt.

Se till god djurhälsa, både mentalt och kroppsligt.
Gör detta till ditt främsta mål.

Fastställ sedan andra tydliga mål med din avel och
följ dem konsekvent i val av avelsdjur.

Undvik inavel / linjeavel genom att undvika nära
släktskapsparningar.


Samarbeta med andra iller uppfödare.

Genom att följa de enkla reglerna kan flertalet få glädje
av att se resultatet av sitt avelsarbete samtidigt som man
undviker att bidra till de lidanden som drabbar många
djur vid felaktig avelsplanering.

 

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-04-04