2007-04-20 04:47 #0 av: Faxlin

Här får ni information om vad orde som börjar på E, F eller G betyder inom aveln.

 

Egenskap.

Detalj i en individs exteriör, beteende eller fysiska förmåga som vi väljer att beskriva i ett bestämt syfte, t ex för identifiering, vid avelsurval eller i samband med utställningar och tävlingar.

 

Fenotyp.

Den svenska översättningen av fenotyp är företeelsetyp. Djurets fenotyp avser således djurets så som det blivit som en följd av samverkan mellan arvsanlagen och miljön.

 

Fertilitet.

Fruktsamhet.

 

Gen.

Arvsanlag.

 

Genetic drift.

Slumpmässig förskjutning av genfrekvenser. En vanlig följd av avel i begränsande djurstammar (populationer).

Genetik.
Ärftlighets- och avelslära.

 

Genfrekvens.

Andelen av en bestämd gen räknat över alla individer i en stam och inom en grupp av alleler, gener tillhörande en bestämd plats (locus), på ett kromosompar.

 

Genpool.

Samtliga gener inom en djurstam.

 

Genotyp.

Summan av en individs arvsanlag den ärftliga konstitutionen.

 

Gruppavel.

Avel inom en ras i mer eller mindre obesläktade linjer (grupper).

 

 

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-04-20