2007-04-02 03:58 #0 av: Faxlin

Ricke’ttsier är döpt efter den amerikanske patologen Howard Taylor Ricketts. En något ovanlig men obehaglig sjukdom man kan få av bland annat fästingar.

 

Rickettsia'ceae är en familj små bakterier som är obligat intracellulära parasiter. Med det menas att de endast kan växa inuti andra levande celler. Till familjen hör bland annat släkterna Anapla'sma, Ehrli'chia, Orie'ntia och Ricke'ttsia.
Dessa omfattar ett flertal arter som orsakar sjukdomar hos både husdjur och människor. Exempel på sjukdommar är anaplasmos och ehrlichios och fläcktyfus. Alla rickettsier som orsakar sjukdomar hos människan och husdjur sprids genom blodsugande insekter och kvalster.
dock är det ovanligt med att iller får dessa sjukdommar av fästingar, men det är inte omöjligt, så man bör ha detta i åtanke i alla fall.

 

 

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-04-02