2007-04-10 01:38 #0 av: Faxlin

Här har du betydelsen på vad saker på B, C och D.

 

Backcrossing.

Se återkorsning.

 

Blodslinje.

Ett uttryck som härstammar från äldre föreställningar om att egenskaper nedärvdes med blodet. Bloslinje syftar i dag på en härstamnings- eller släktskapslinje, men garanterar inte nära genetisk släktskap mellan två individer inom linjen och utgör därför alltför svag grund för avelsvärderingar.

 

Blödarsjuka.

En ärftlig defekt som leder till att blodet inte kan koagulera så att blödningar från normala sår avstannar. På grund av anlaget recessivt (vikande) och sitter på den könsbestämmande X- kromosomen drabbar sjukdomen normalt bara handjur som inte har någon skyddande gen på sin Y- kromosom. Arvsgången blir därför också ovanlig. Sjukdomen nedärvs oftast från morfar till dotterson.

 

Bruksavel.

Avel i syfte att förbättra bruksegenskaper.

 

Cell.

Alla kroppsvävnader är uppbyggda av celler. Cellen består av kärna, cytoplasma och cellvägg. I cellkärnan finns kromosomer, som är bärare av arvsanlag.

 

Celldelning.

Celler förökar sig genom delning. Vid celldelning får varje ny cell normalt en full uppsättning arvsanlag. Undantag utgör könscellerna, ägg och spermier, som vardera bara får halva uppsättningen kromosomer. Normalt kromosomantal återställs när ägg och spermie förenas vid befruktningen.

 

Dihybrid.

Heterozygot i två allelpar. Heterozygoti i ett par kallas monohybrid osv.

 

Dominans.

Gener på samma genpar, aller, kan ha olika verkan. När individens egenskaper bara påverkas av den ena genen i ett allelpar sägs den genen vara dominant över den andra genen, som då kallas recessiv (vikande).

 

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-04-09