Illerns Sjukdomar

FÖRGIFTNINGAR hos katt och iller

2008-09-26 12:23 #0 av: Faxlin

Katter blir inte spec. ofta förgiftade. De är mycket kräsna med vad dom stoppar i sig. De är å andra sidan mycket känsliga för en mängd olika substanser. Det beror bland annat på att kattens lever är sämre på att bryta ned substanser än andra djurs. Förgiftning uppstår när kroppen får i sig större mängder av ett ämne än den klarar av att hantera i ämnesomsättningen. Illrar är inte lika kräsna med vad de äter, men reagerar i mycket lika som katter på ämnena. Dock som en väldigt liten katt.

Här följer några av de vanligaste ämnen som katten kan bli förgiftad av. Tänk på att för illern krävs det mycket mindre mängd för att de ska bli sjuka också att det oftast går snabbare med sjukdomsförloppet på en iller än en katt.

DISKMEDEL, FÖNSTERPUTS o dyl.   Vanliga rengöringsmedel är ganska ofarliga. Har katten fått i sig sådant räcker det med att man ger lite extra vätska i munnen på katten under några timmar. Vissa maskindiskmedel och tvättpulver kan dock ge lindriga frätskador i mun och matstrupe. Uppsök då veterinär

 

 

 

   025 - Kopia.JPG

 foto:  anebit

KONCENTRERADE LÖSNINGSMEDEL:    Fläckborttagningsmedel och avfettningsmedel innehåller ofta fotogen, lacknafta, bensin eller klorerade kolväten. Dessa är giftiga. Symtomen är påverkan på  centrala nervsystemet och hjärtat.
OBS! man får aldrig framkalla kräkningar vid sådana förgiftningar.   Katten  kan få ner gift och maginnehåll i lungorna och då kan den dö.  Katter är också spec. känsliga för fenoler. Katter får lever- och njurskador av fenoler och dör vanligen.

 

LÄKEMEDELSFÖRGIFTNINGAR:  Katter är mycket känsliga för smärtstillande medel innehållande acetylsalisylsyra  (magnecyl,bamyl,asperin)  En katt kan dö av 2 tabl givna med 12 tim. mellanrum.

Alvedon och Panodil är ännu giftigare för katt. Det räcker med 1 - 2 tabl. För att en katt skall dö. Om man vet att katten fått i sig paracetamol, är det bråttom till veterinär för att sätta in antidot.  Paracetamol  förstör blodets förmåga att transportera syre och symtomen är att katten blir väldigt slö och får mörkt blåröda slemhinnor. 
Behandling: Man injecerar ämnet acetylcystein intravenöst var 4:e timme i 2 dygn. Ofta går kattens liv ändå inte att rädda.

 

 alvedon.gif

 foto:  anebit

GLYKOL:   Katter tycker om att slicka i sig etylenglykol, som runnit från bilar. Katter är mycket känsliga för detta och blir förgiftade av små mängder. Symtomen dröjer ½ - 1 dygn. Själva glykolen är inte direkt giftig utan det är dess nedbrytningsprodukter. Dessa förstör njurarna genom att kristaller fälls ut i alla njurgångar. Denna skada kan aldrig repareras.
Symtomen är att katten blir väldigt slö och dricker kopiöst. Tyvärr är det för sent att sätta in behandling då symtomen visar sig.
Har man sån tur att man ser sin katt kräkas en grön vätska, är diagnosen klar. Om det finns minsta misstanke på glykolförgiftning, sätter man alltid in behandling, man väntar aldrig på symtomen.
Behandling:  Man ger katten vanlig 20% alkohol (etanol) direkt i blodet.  Katten får alltså ligga stupfull i ca 2 dygn. Då räknar man med att all glykol ska ha lämnat kroppen utan att ha brutits

 

 glykol.jpg                           glykol 4.jpg

foto:  anebit

 

DIESELOLJAär giftigast, MASKINOLJOR inte så giftiga:  Detta är  en av de vanligaste förgiftningar på katt. De får ofta pälsen helt insmord med olja genom att sitta under bilar eller gå i oljepölar. Katten kan få ordentliga skador direkt på själva huden, och dessutom bli förgiftade av det den slickar i sig och det som sugs upp av huden och går in i kroppen.
Behandling:  Om ens katt kommer hem oljig i pälsen skall man omedelbart sätta på den en krage så att den inte kommer åt att slicka. Sedan skall man bada den i ett fettlösande medel t.ex. raffinol.  Man bör sedan schamponera katten och försiktigt torka den. Ofta behöver man tvätta den flera ggr. Ge också katten lite grädde i omgångar.  Om huden börjar bli röd eller om katten blir slö, vinglig och börjar kräkas så är det veterinärbesök omgående.

 

BLYFÖRGIFTNING:  Detta är inte så vanligt på katt. Det händer dock att katter får i sig blytyngder från gardiner eller äter kött med blyhagel i. Bly som ligger i magsäcken löser upp sig av saltsyran och orsakar blyförgiftning. Blyhagel som katten blivit skjuten med och som ligger i muskulaturen eller t.o.m. i bukhålan orsakar ingen förgiftning.    Symtomen på blyförgiftning är ökad salivavsöndring, diarré, kräkningar och symtom frän centrala nervsystemet. Vid allvarlig förgiftning får katten kramper, blir aggressiv, får förlamningssymtom och dör. Vid kronisk förgiftning ser man avmagring och nedsatt allmäntillstånd. Röntgen visar blybitar i magsäck och tarm.
Behandling:  Man måste operera ut alla blybitar och injicera kalcium-EDTA var 6:e timme i fem dygn plus medicinering.

 

KVICKSILVERFÖRGIFTNING:  Katter kan få i sig kvicksilver genom att äta förgiftad fisk eller genom att få kvicksilverutsläpp i naturen på päls och tassar. Symtom är störningar i centrala nervsystemet med rörelsestörningar, darrningar, bakbensförlamningar, blindhet och kramper.
Behandling:  När symtomen kommer kan inte skadorna repareras, varför man bara kan ge behandling mot symtomen.

 

 kvicksilver.jpg

 

BEKÄMPNINGSMEDEL:   Katter kan få i sig och på sig dessa substanser vid intensiv besprutning av växter. Symtomen varierar beroende på preparat. Katten blir vanligen övernervös, får ryckningar och för kraftig salivavsöndring. Vid allvarligare förgiftning får katten magsmärtor med kramper, den kräks och får diarré. Andningsproblem, kramp och koma kan uppstå, då kan vanligtvis inte kattens liv räddas.
Behandling:  Viktigt med snabb veterinärvård. Om ni vet ta med info om giftet. Katten kan behöva tvättas av och ev. magpumpas (sker i lätt narkos)  eller fås att kräkas med kräkmedel. Sedan behandlas den mot symtomen, man ger dropp intravenöst, vätskedrivande för att påskynda utdrivande av giftet, flytande kol som binder giftet. Man  kan behöva ge lugnande och krampstillande medel och kortison vid svullnader. Katten kan behöva behandling i flera dagar

 

 026 - Kopia.JPG

 foto:  anebit

RÅTTGIFT:  Dagens moderna råttgifter är mycket giftiga för katter. Det räcker med små mängder, eller att katten ätit en råtta som dött av råttgift för att framkalla symtom. Det vanligaste råttgiftet består av ett ämne warfarin och de nyaste råttgifterna innehåller moderna s.k. superwarfariner. Dessa ämnen bryter ned K-vitamin som gör att blodet levrar sig.  När  det brutits ned av råttgiftet, börjar katten blöda inombords, ofta i mag-tarmkanalen, i buken och i lungorna. Katten blir mycket slö, orkar inte röra sig och andas häftigt. Slemhinnorna i munnen är nästan vita och ofta ser man små blödningar där och i huden.
Behandling: Katten måste snabbt få ett motgift i form av vitamin-K ( konakion) som sprutas i en muskel (ibland direkt i blodet)  Katten måste sedan få konakion i flera veckor i tablettform innan risken är över.  

 

CACGSGF2CA4F2KD2CALA8ITKCA7X9J4GCAONNIRICA372SV7CANMEJYUCANP4KURCAG18VUJCA0DSJ0KCAYW0BXDCA026P00CAQUCYW6CAOOZR58CAKMMZ0LCAPXGSD9CAX37217CAA9LZEGCA2W6FC3.jpg

ORMBETT:

Katter blir vanligen bitna i framtassarna men de verkar klara sig bättre än hundar och får färre allvarliga biverkningar-
Behandling:  Man bör ha kortison hemma så att man kan ge katten direkt.
Dosering är 2 mg prednisolon/kg katt , alltså ska en 4 kg katt ha 8 mg. För andra kortisonpreparat gäller andra doseringar.  Man bör därefter uppsöka veterinär för kontroll och denne sätter då in kortison och antibiotika för ca 10 dagar för att minska inflammation och förhindra infektion.  Därefter skall katten vara inne i stillhet en vecka. Vanligen klarar katten ormbett bra, men dödsfall har inträffat.  Symtomen är en våldsam svullen framtass.

 

CAVBV253CARY3NPMCA0SE06GCADS787XCAJ5AC18CAYJTCNVCA3MISV8CA5HHM0PCAC73TLACA0UNXVWCADN5VIHCAO4NSK3CA96BXXJCAK8ECRQCAHW7O1YCA407BLQCAA1HQ25CAQS5C5VCA6RTKQI.jpg

KRUKVÄXTER:

  Julstjärnor, high chaparral, och kristi törnekrona - ger lindriga frätskador i mun och svalg, ibland påverkat allmäntillstånd och koma. 
Prickblad, flamingo, fredskalla - ger frätskador, kräkningar och magsmärtor.
Oleander (nerium) - ger påverkat allmäntillstånd och vidgade pupiller.
Påsk- och pingstliljor, azalea - kan ge kramp
Det finns många fler giftiga växter, men dessa är vanligast i hemmen.

Många katter har tuggat på giftiga plantor i åratal utan att ha fått några symtom. Här beror det alltså i hög grad på mängden katten tuggat i sig, men det har inträffat dödsfall i samband med att katt tuggat på växter, även snittblommor så man skall vara försiktig.

 snus.jpg

TOBAK:   En cigarett eller tobaken från några fimpar är inte så farligt  Snus är betydligt giftigare, eftersom det är finfördelat och surt. Uppsök veterinär som kan kräka katten och ev. måste den stanna något dygn.

  lök.jpg

ANNAT:   Lök, både rå och tillagad kan orsaka allvarlig blodbrist.  Choklad innehåller ett gift, tebromin, som kan ge upphov till förgiftning. Överdosering av läkemedel, t.ex. katten får i sig för mycket maskmedel - den blir då vinglig, allmänpåverkad och kan kräkas.
Uppsök veterinär om katten blir allmänpåverkad.

 

chokladkakor.jpg

Giftinformationscentralen   08 - 33 12 31    

Källa:  "Kattens sjukdomar"  av Ann-Marie Nilsson

 

 

 Vill tacka

Bild på anebit

anebit

För att jag fick ta in denna artikel in till iller sajten. Då mycket påminner om varandra sjukdoms mässigt mellan katter och illrar.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2008-09-26 13:51 #1 av: ferretgirl

Tack än en gång Åsa för att du tar reda på sådan saker som rör även oss illerägare. Många av dom du har räknat upp viste jag inte om, men andra hade jag hum om. Tack Åsa.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.